Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Sox/Compliance/Firemní směrnice

Nároky na kvalitu kontrolního prostředí v oblasti finančního reportingu (pro interní i externí účely) mohou mít různý původ. Postupy, relevantní např. pro roční sestavení účetní závěrky, nemusejí být dostatečné pro pravidelnou kontrolu vývoje hospodaření pro účely rozhodování managementu, či pro zajištění souladu se speciální sadou pravidel. Typickým příkladem takových pravidel (pro společnosti s vazbou na kotaci na burzách ve Spojených státech) může být požadavek na soulad s pravidly Sarbanes Oxley Act, tzv. SOX.

 

Jinou důležitou součástí vnitřní kontroly může být také zavedení oddělení Interního auditu.

 

Vzhledem k vysoké automatizaci a elektronizaci objednávacích a prodejních procesů, kde jsou výstupy pro finanční reporting závislé na dobrém nastavení výměny dat mezi systémy, je dnes nezbytné nastavovat kontrolní systémy i pro automatizované toky dat.

 

 

Nabízíme Vám:

 • Revizi stávajících (nebo vybraných) kontrolních procesů, identifikace slabých míst a doporučení změn či nastavení chybějících klíčových kontrol, pro
  • Obecné kontroly na úrovni společnosti
  • Kontrolní procesy pro vybrané části činnosti společnosti
  • Obecné kontroly informačních systémů 
 • Přípravu praktických nástrojů (např. kontrolních seznamů, tzv. checklistů) pro vybrané oblasti s opakující se činností
 • Revizi seznamu existujících interních směrnic a doporučení pro pokrytí klíčových oblastí
 • Komunikaci a zaškolení v oblasti kontrolních procesů i pro pracovníky mimo finanční oddělení. 
 • Přípravu interních směrnic, nebo aktualizaci stávajících
 • Nastavení procesu revize a schvalování interních směrnic
 • Provedení kontroly souladu stávajících procesů s požadovaných souborem pravidel
 • Implementaci SOX procesů na vybrané oblasti, včetně implementace těchto procesů podle instrukcí od mateřského holdingu
 • Asistenci před očekávanou kontrolou interního auditu z nadřízené společnosti