Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Poradenská činnost / Školení

HEDLEY Audit má tým složený ze zkušených expertů, kteří Vám mohou nabídnout poradenské služby v oblasti finančního řízení, vedení účetnictví, restrukturalizací společností a také řízení rizik.

Dále Vám a Vašim zaměstnancům můžeme poskytnout širokou škálu školení v oblasti finančního řízení
a controllingu, auditu, účetních standardů platných v České republice, IFRS a řadu dalších témat.   

Všechny tyto služby nabízíme jak pro soukromé firmy, tak pro klienty ze státní správy. 

 

Nabízíme Vám:

 • Sestavení reportingů pro potřeby řízení i pro účely konsolidace odpovídající požadavkům IFRS
 • První aplikace IFRS
 • Kompletního sestavení individuální i konsolidované účetní závěrky dle IFRS
 • Ověřování účetních závěrek sestavených dle IFRS
 • Posouzení možností zajišťovacích transakcí a navržení vhodných řešení
  • Nastavení zajišťovacího účetnictví, včetně jeho dokumentace
  • Zhodnocení souvisejících daňových dopadů
  • Přípravu možných scénářů řešení do budoucnosti
 • Spolupráci při zavádění kontrolních systému splňujících požadavky SOx Act