Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek

Dle Vašich potřeb Vám HEDLEY Audit vypracuje zprávu auditora k sestavené účetní závěrce. Zároveň můžeme připravit zprávy pro zvláštní účely nebo jenom revize určitých částí Vašeho účetnictví (tzv. agreed upon procedures). Naši experti postupují vždy dle auditorských standardů a profesních předpisů Komory auditorů České Republiky.
Naši zkušení auditoři vám taktéž pomohou odhalit případné slabiny a neefektivitu vnitřního kontrolního systému nebo případná obchodní rizika. 

 

Průběh auditu

V počáteční fázi auditu je stanoven a odsouhlasen celkový postup auditu a jeho časový harmonogram. V průběhu auditu je pozornost auditorského týmu zaměřena na ověření spolehlivosti vnitřního kontrolního systému a testy věcné správnosti. Vyhodnocení je prováděno podle výsledku kontroly vybraného vzorku dat z nejdůležitějších oblastí účetní agendy. Je ověřovaná i vazba na vnitřní směrnice společnosti.

 

Co Vám v rámci auditu závěrek nabízíme:

  • Statutární audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle legislativy platné v ČR
  • Audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek připravených v souladu s IFRS ve znění schváleném EU
  • Audit mezitímních účetních výkazů
  • Ověřování výročních zpráv a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • Ověřování konsolidačních balíčků pro mateřské společnosti
  • S přípravou konsolidovaných účetních závěrek Vám můžeme pomoci přímo my (pokud nebudem jejich auditory) nebo naši kolegové. Využít můžete také konsolidační software. Více na www.konsol.cz

Pozn: Od roku 2016 vydává auditor, v případě povinného sestavení výroční zprávy, pouze jeden výrok k účetní závěrce a výroční zprávě zároveň.