Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Due diligence

Due Diligence je službou pro investora při fúzích či akvizicích, která má za cíl, aby závěrečná zpráva poskytla informace, které budou užitečným podkladem při investičním rozhodování.

 

Každá zpráva je sestavována individuálně podle investičního cíle a povahy oboru podnikání.

Naše zpráva z due diligence obsahuje analýzu významných položek rozvahy, výsledovky a cash flow za několik účetních období, identifikovaná rizika a významné skutečnosti vzhledem k uvažované transakci. Často je součástí zadání analýza dodavatelsko-odběratelských vztahů, analýza nákladů a výnosů a reálnost budoucích plánů. 

 

Due Diligence připravené experty HEDLEY Audit Vám pomůže získat jistotu, že se chytáte investovat správně a byla identifikována všechna relevantní rizika, která jsou s investicí spojena.