Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Oblast IFRS

S potřebou aplikovat IFRS se často setkáváme u českých poboček mezinárodních společností. Avšak IFRS má také mimo jiné široké využití pro české start up podniky či holdingové struktury v osobním vlastnictví. Vzhledem k tomu, že účetní rámec IFRS má jasná, mezinárodně uznávaná pravidla, jsou finanční výkazy či závěrky sestavené v souladu s IFRS pravidly dobrým, a často nezbytným předpokladem např. pro jednání s mezinárodními bankami o financování, či jako podklad pro potenciálního strategického investora. Podle české legislativy je také možné použít IFRS pro sestavení konsolidované účetní závěrky bez nutnosti následného sestavení konsolidované účetní závěrku podle českých účetních předpisů.

 

 

Nabízíme Vám:

 • Posouzení, jaké IFRS jsou pro vaši společnost relevantní včetně odhadu nároků na realizaci přípravy příslušných výkazů
 • Příprava kompletních finančních výkazů včetně přílohy sestavených v souladu s platnými IFRS, včetně konsolidovaných výkazů
 • První aplikace IFRS
 • Příprava praktických nástrojů na opakované sestavování finančních výkazů v souladu s IFRS
 • Asistenci při sestavování IFRS výkazů vašimi pracovníky
 • Asistenci při nastavování účetního systému a jeho analytického členění, tak aby bylo možné efektivně sestavovat finanční výkazy jak podle české účetní legislativy, tak podle IFRS
 • Posouzení, kdy a které IFRS standardy (či jejich části) použít, pokud existuje možnost volby
 • Zaškolení vašich pracovníků obecně v oblasti IFRS, nebo detailně na vybrané standardy
 • Příprava firemních směrnic nebo jejich částí pro oblast IFRS
 • Specializované poradenství (včetně návrhu praktických nástrojů) v komplexních oblastech IFRS, které jsou materiální pro vaši společnost jako např.
  • Finanční deriváty
  • Impariment (Znehodnocení majetku)
  • Použití funkční měny
  • Další standardy dle potřeby