Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Forenzní služby

Forenzní audit je jednorázové, intenzivní provedení analýzy auditory společnosti HEDLEY. Jeho výsledkem je vždy materiál ve formě zprávy, která může posloužit jako důkazní materiál pro účely soudních sporů, ale hlavně Vám poslouží jako exaktní podklad v případě podezření, že dochází k podvodům ve vaší organizaci.

Forenzní audit se využívá k intenzivnímu prošetření nějakého incidentu, odhalení podvodu či protiprávního jednání. 

 

Nabízíme Vám:

  • Forenzní audit účetnictví - zaměřen na odhalení účetních podvodů
  • Forenzní audit správy a nakládání s majetkem - zaměřený na odhalení podvodů při správě majetku
  • Forenzní audit zadávání veřejných zakázek - zaměřen na transparentnost zadávání veřejných zakázek
  • Forenzní audit propojení mezi subjekty - zaměřen na nedovolené provázání organizací v obchodním styku