Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Služby

Naši auditoři mají mimořádné zkušenosti a znalosti ve svém oboru. S našimi klienty úzce spolupracujeme a podněcujeme průběžné projednávání vzniklých problémů. Audit společnosti HEDLEY je zaměřen jak na vaše potřeby, tak i na požadavky finančních a regulačních úřadů. Nezávislá prověrka podnikatelské činnosti a důsledné testování transakcí a rozvah umožňuje pochopit rizika a posoudit, zdali procesy a kontroly skutečně fungují.

HEDLEY Audit se na českém trhu specializuje na tyto oblasti:

 • Audit individuálních a konsolidovaných závěrek
 • Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí
 • Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek
 • Oblast IFRS
 • Sox/Compliance/Firemní směrnice
 • Interní audit
 • Due diligence
 • Forenzní služby
 • Fondy EU
 • Poradenské služby
 • Školení