Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: zc.yeldeh@avokcajov.aneleh

HEDLEY Audit

HEDLEY Audit je českou auditorskou společností, která poskytuje své služby širokému spektru klientů, počínaje menšími a středními podniky přes bankovní a finanční domy až po organizační složky státu a obce.

 

Náš přístup Vám poskytuje jak široké spektrum auditorských metod, které odpovídají českým i mezinárodním standardům, ale také individuální přístup našich auditorů, protože HEDLEY disponuje přísnými interními pravidly a manuálem pro provádění efektivního auditu.

 

Seniorně nastavený tým auditorů HEDLEY Vám vždy zaručí hladký průběh auditu, při kterém budeme vycházet z našich předchozích zkušeností a podkladů a nebudeme se Vás ptát na tytéž věci jako v předchozím roce.  HEDLEY Vám vždy přinese tým zkušených pracovníků, s minimálním počtem nových absolventů. Vedle auditu Vám můžeme nabídnout i služby v oblasti účetnictví a výkaznictví.

 

Naše hlavní nabídka obsahuje:

  • Statutární audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle legislativy platné v ČR
  • Sestavení finančních výkazů podle mezinárodních standardů
  • Finanční zprávy
  • Revize účetních systémů a vnitřních kontrol
  • Poradenské služby v oblasti účetnictví
  • Školení
  • Finanční zvláštní šetření
  • Výbory pro audit
  • Kapitálové trhy
  • Poradenství v oblasti regulatorních požadavků