Hedley Audit

Jsme auditorskou společností, která nabízí široké spektrum služeb

 

Kontakt:


Helena Vojáčkova

Managing partner
HEDLEY AUDIT s.r.o.,

Salvátorská 931/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 015 05 858
Email: helena.vojackova@hedley.cz

 

 

Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek

HEDLEY Audit je Vám k dispozici při sestavení účetních závěrek, které ve všech ohledech vyhovují požadavkům účetní legislativy platné v ČR či požadavkům Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) nebo IFRS ve znění schválením EU.

 

 

Nabízíme Vám:

  • Poradenství při sestavování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek
  • Převod účetních závěrek sestavených dle českých standardů na účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS
  • Sestavení kompletních individuálních a konsolidovaných účetních závěrek zahrnujících rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu účetní závěrky
  • Nabízíme Vám také možnost využít konsolidační software. Více na www.konsol.cz